cenAS

pļaušanas izmaksas

Cenrādī norādītas aptuvenās zāles pļaušanas cenas.

Jūsu izmaksas par zāles pļaušanas servisu ir mainīgas atkarībā no:

Cena zāles pļaušanai ar traktoru

Ar objekta kopējo platību vismaz 1 ha, cena no:

Cena zāles pļaušanai ar trimmeri

Ar objekta kopējo platību vismaz 1 ha, cena no:

Cena zāles pļaušanai ar mauriņtraktoru

Ar objekta kopējo platību vismaz 1 ha, cena no:

* Precīza cena par apjomu vai gabaldarbu tiek piedāvāta individuāli vienojoties. Cenas norādītas bez PVN.